Začínáte hrát na kytaru? Nevíte, co máte dělat s pravou rukou (pokud jste levák, tak samozřejmě levou)? Chcete se rychle a hlavně jednoduše naučit základy kytarových rytmů? Tento článek je přesně pro Vás! Dozvíte se v něm o dvou nejdůležitějších kytarových rytmech, které se dají použít v 90% všech písniček. O rytmu čtyřdobém (pionýrák-táta koupil slona) a třídobém (valčík-já a ty taky). Pojďme ale začít od úplných základů.

Co je to vlastně rytmus?

Na internetu lze poměrně snadno vyhledat, co je rytmus. Především množství složitých definic. Pojďme si to říct jednoduše. Rytmus úzce souvisí s tělesnými funkcemi. Výdech, nádech nebo třeba chůze. Tak jako naše srdce bije, i rytmus se pravidelně opakuje. Jde tedy o nějaké uspořádání, úsek nebo útvar, který se neustále pravidelně, rytmicky opakuje a zároveň nás nutí dávat se do pohybu. Definic, co je to rytmus, je opravdu mnoho. Jisté však je to, že rytmus má nezastupitelnou roli v hudbě, řeči nebo třeba tanci.

Pro různá tempa v hudbě byly vytvořeny přesné termíny. Určitě jste již někdy slyšeli tyto italské názvy: andante, allegro nebo presto.

 • Pomalá tempa: largo (zeširoka, 40-60 úderů za min.), adagio (zdlouha) nebo grave.
 • Středně rychlá tempa: moderato (mírně rychle), allegretto.
 • Rychlá tempa: allegro (120-130 úderů za min.), presto (168-208 úderů za min.).

Každá píseň má jasně daný rytmus. Pro každého začínajícího kytaristu je velkým přínosem, pokud rytmus cítí a vnímá. Dokáže tak v písničce určit, zda je na tři nebo na čtyři doby. Vše se dá ale naučit, proto nezoufejte a trénujte. S poznáváním a určováním jednotlivých rytmů Vám pomůže toto video.

Kytarový rytmus na 4 doby

Též se nazývá rytmus pochodový či pionýrský (kytaristy často nazýván také: táta koupil slona). V tomto rytmu vždy počítáme do čtyř: RAZ-DVA-TŘI-ČTYŘ nebo PR-VÁ - DRU-HÁ - TŘE-TÍ - ČTVR-TÁ. Rytmus na čtyři doby hrajeme pravou rukou dle následujícího schématu:

Jak se ho naučit?

 • pro snadnější začátky si můžete tlumit struny levou rukou tak, aby Vám struny nezněly a vy jste se mohli plně soustředit na rytmus.
 • pravou rukou začínáme pomalu, řídíme se šipkami ve schématu.
 • během trénování si zkuste nahlas počítat nebo klepat nohou.
 • trénujte s metronomem. Začínejte vždy pomalu (60 úderů za min. nebo méně). Teprve až zvládnete toto tempo, zrychlete.

Kytarový rytmus na 3 doby

Též se nazývá rytmus valčíkový (pomůcka pro trénování: já, a ty taky). V tomto rytmu si počítáme vždy do tří: RAZ-DVA-TŘI nebo PR-VÁ - DRU-HÁ - TŘE-TÍ. Rytmus na tři doby hrajeme pravou rukou dle následujícího schématu:

Rady a tipy na závěr

 1. Klepejte si doby, hýbejte se. Nejvíce vám pomůže asi klepání nohou, více si je budete uvědomovat a vnímat. Můžete si také doby nahlas počítat.
 2. Soustřeďte se plně na kytarový rytmus. Než pochopíte, jak rytmus funguje, vynechejte kytarové akordy. Struny jen utlumte levou rukou. Budete se tak moci plně soustředit na rytmus.
 3. Trénujte s metronomem.
 4. Trénujte pravidelně, žádný učený z nebe nespadl. Počítejte s tím, že osvojení kytarových rytmů bude chvílí trvat.
 5. Vydržte a hned se nevzdávejte!