Karel Kryl - Veličenstvo kat akordy

1.
Dmi C Dmi
V ponurém osvětlení gotického sálu
F Gmi A7
Kupčíci vyděšení hledí do misálů
Dmi B C Dmi C
A houfec mordýřů si žádá požehná--ní
Gmi Dmi A7 Dmi
Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo Kat
Gmi Dmi A7 Dmi
A-a-a-a-a, vždyť prvním z rytířů je veličenstvo Kat
2.
Dmi C Dmi
Kněz - Ďábel, co mši slouží, z oprátky má štólu
F Gmi A7
Pod fialovou komží láhev vitriolu
Dmi B C F C
Pach síry z hmoždířů se valí k rudé kápi
Gmi Dmi A7 Dmi
Prvního z rytířů, hle - veličenstvo Kat
Gmi Dmi A7 Dmi
A-a-a-a-a, prvního z rytířů, hle - veličenstvo Kat
R1.
F C B C
Na korouhvi státu je emblém s gilotinou
F C B C
Z ostnatýho drátu páchne to shnilotinou
Gmi Dmi
V kraji hnízdí hejno krkavčí
Gmi A7
Lidu vládne Mistr Popravčí
3.
Dmi C Dmi
Král klečí před Satanem, na žezlo se těší
F Gmi A7
A lůza pod platanem radu moudrých věší
Dmi B C F C
A zástup kacířů se raduje a jásá
Gmi Dmi A7 Dmi
Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo Kat
Gmi Dmi A7 Dmi
A-a-a-a-a, vždyť prvním z rytířů je veličenstvo Kat
4.
Dmi C Dmi
Na rohu ulice vrah o morálce káže
F Gmi A7
Před vraty věznice se procházejí stráže
Dmi B C F C
Z vojenských pancířů vstříc černý nápis hlásá
Gmi Dmi A7 Dmi
Že prvním z rytířů je veličenstvo Kat
Gmi Dmi A7 Dmi
A-a-a-a-a, že prvním z rytířů je veličenstvo Kat
R2.
F C B C
Nad palácem vlády ční prapor s gilotinou
F C B C
Děti mají rády kornouty se zmrzlinou
Gmi Dmi
Soudcové se na ně zlobili
Gmi A7
Zmrzlináře dětem zabili
5.
Dmi C Dmi
Byl hrozný tento stát, když musel jsi se dívat
F Gmi A7
Jak zakázali psát a zakázali zpívat
Dmi B C F C
A bylo jim to málo, poručili dětem
Gmi Dmi A7 Dmi
Modlit se, jak si přálo veličenstvo Kat
Gmi Dmi A7 Dmi
A-a-a-a-a, modlit se, jak si přálo veličenstvo Kat
6.
Dmi C Dmi
S úšklebkem Ďábel viděl pro každého podíl
F Gmi A7
Syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil
Dmi B C F C
Jen motýl smrtihlav se nad tou zemí vznáší
Gmi Dmi A7 Dmi
Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo Kat
Gmi Dmi A7 Dmi Dmi6
A-a-a-a-a, kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo Kat