Lucie - Černí andělé akordy

1.
Ami G D
Sex je náš, dělá dobře mně i tobě,
Ami G D
Otčenáš, baby, odříkej až v hrobě.
Ref.
Ami D G
Středověk neskončil, středověk trvá,
Ami D G
jsme černí andělé a ty jsi byla prvá.
2.
Sex je náš, padaj kapky z konců křídel,
nevnímáš zbytky otrávených jídel.
Refrén
AmiGD
Ami G D
A. I. D.
3.
Ami G D
Sex je náš, dělá dobře mně i tobě,
Ami G D
Otčenáš, baby, odříkej až v hrobě.
Ami G D
A tu svou víru neobrátíš, má krev proudí v tobě - nevíš.
Ami G D
O kříž se teď neopírej, shoříš v týhle době - no no.
Refrén
AmiGD
Ami G D
A. I. D. S.
4.
Ami D G
Sex je náš, padaj kapky z konců křídel,
Ami D G
nevnímáš zbytky otrávených jídel.
Ami G D
A tu svou víru neobrátíš, má krev proudí v tobě - nevíš.
Ami G D
O kříž se teď neopírej, shoříš v týhle době - no no.
Ref.
Ami G D
Středověk neskončil, středověk trvá,
Ami G D
jsme černí andělé a ty jsi byla prvá holka.
Refrén
Ref.
Ami G D
Středověk neskončil, středověk trvá,
Ami G D
jsme černí andělé a ty jsi byla prvá... kluk.