Miroslav Donutil - Zabili, zabili akordy

1.
C Fmaj7
Zabili, zabili
Dmi Fmaj7C
chlapa z Koločavy,
C Fmaj7
řekněte, hrobaři,
Dmi Fmaj7C
kde je pochovaný.
Ref.
C
Bylo tu není tu,
F
havrani na plotu,
C
bylo víno v sudě,
F
teď tam voda bude,
C
není, není tu.
2.
C Fmaj7
Špatně ho zabili,
Dmi Fmaj7C
špatně pochovali,
C Fmaj7
vlci ho pojedli,
Dmi Fmaj7C
ptáci rozklovali.
Refrén
3.
C Fmaj7
Vítr ho roznesl
Dmi Fmaj7 C
po dalekém kraji,
C Fmaj7
havrani pro něho
Dmi Fmaj7C
po poli krákají.
Refrén
4.
C Fmaj7
Kráká starý havran,
Dmi Fmaj7 C
krákat nepřestane,
C Fmaj7
dokud v Koločavě
Dmi Fmaj7 C
živý chlap zůstane,
Dmi Fmaj7
živý chlap zůstane.