Pavel Lohonka Žalman - Kdyby tady byla taková panenka akordy

1.
C
|: Kdyby tady byla taková panenka,
G7 C
která by mě chtěla, :|
F C
|: která by mi chtěla, syna vychovala,
G7 C
přitom pannou byla. :|
2.
|: Kdybych já ti měla syna vychovati,
přitom pannou býti, :|
|: ty by jsi mi musel kolébku dělati,
do dřeva netíti. :|
3.
|: Kdybych já ti musel kolébku dělati,
do dřeva netíti, :|
|: ty bys mi musela košiličku šíti
bez jehly a nití. :|
4.
|: Kdybych já ti měla košiličku šíti
bez jehly a nití, :|
|: ty by jsi mně musel žebřík udělati
až k nebeské výši. :|
5.
|: Kdybych já ti musel žebřík udělati
až k nebeské výši, :|
|: lezli bysme spolu, spadli bysme dolů,
byl by konec všemu. :|