Pavel Lohonka Žalman - Nezacházej, slunce akordy

ANezacházej slunce, nezachHmázej ještě
Ejá mám potěšeníD na daleEkej cestě
Ajá mám potěC♯mšeníF♯m Ana daleHmkej EcesA
AJá mám potěšení mezi Hmhory doly
Ežádnej neuvěříD co je Emezi námi
Ažádnej C♯mneuvěřF♯mí, Aco je Hmmezi EAmi
Mezi náma dvouma láska nejstálejší
a ta musí trvat do smrti nejdelší
a ta musí trvat do smrti nejdelAší
ATrvej lásko trvej, nepřesHmtávej trvat
Eaž budou skřivánciD o půlEnoci zpívat
Aaž budou skřiC♯mvánF♯mci Ao půlHmnoci EzpíAvat
Mango Zpěvník

Mango Zpěvník Mango Zpěvník

Pohodlný český zpěvník ve tvém počítači, tabletu i telefonu.

Vyzkoušej zpěvník zdarma →