Spirituál Kvintet - Mlýny akordy

Ref.
G
Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí,
C G
slyším mlýnský kámen, jak se otáčí.
H7 Emi
Já slyším mlýnský kámen, jak se otáčí,
C D G D C
o - tá - čí, otáčí, otáčí.
Refrén
1.
G C G
Ty mlýny melou celou noc a melou celý den,
C7 G
melou bez výhod a melou stejně všem,
C G
melou doleva jen a melou doprava,
A D
melou pravdu i lež, když zrovna vyhrává.
G C G
Melou otro - káře, melou otroky,
C G
melou na minuty, na hodiny, na roky,
H7 Emi C
melou pomalu a jistě, ale melou včas,
G D7 G
já už slyším jejich hlas.
Refrén
2.
Ó, já chtěl bych aspoň na chvíli být mlynářem,
pane, já bych mlel, až by se chvěla zem,
to mi věřte, uměl bych dobře mlít,
já bych věděl komu ubrat, komu přitlačit.
Ty mlýny čekají někde za námi,
až zdola zazní naše volání,
až zazní jeden lidský hlas,
no tak už melte, je čas!
Refrén
Refrén