Vladimír Mišík - Variace na renesanční téma akordy

1.
Ami F G Ami
Láska je jako večernice plující černou oblohou,
Ami F G Ami
zavřete dveře na petlice, zhasněte v domě všechny svíce!
Ami F G Ami
A opevněte svoje těla, vy, kterým srdce zkameněla.
CGAmiFDDmiEmi7AmiAmi6AmiAmi6
2.
Ami F G Ami
Láska je jako krásná loď, která ztratila kapitána,
Ami F G Ami
námořníkům se třesou ruce a bojí se, co bude zrána!
Ami F G Ami
Láska je jako bolest z probuzení a horké ruce hvězd,
Ami F G Ami
které ti oknem do vězení květiny sypou ze svatebních cest,
Ami F G Ami
které ti oknem do vězení květiny sypou ze svatebních cest.
CGAmiFDDmiEmi7AmiAmi6AmiAmi6
3.
Ami F G Ami
Láska je jako večernice plující černou oblohou!
Ami F G Ami
Náš život hoří jako svíce a mrtví milovat nemohou!
Ami F G Ami
Náš život hoří jako svíce a mrtví milovat nemohou.
CGAmiFDDmiEmi7AmiAmi6AmiAmi6Ami