Vlasta Redl - Husličky akordy

Capo 2. pražec
1.
G C G
|: Čí že ste, husličky, čie,
Ami Emi D
kdo vás tu zanechal :|
Ami7 D G C
na trávě poválané,
Ami D G C
na trávě poválané
Ami Emi D
u paty ořecha?
AmiEmiD
2.
G C G
|: A kdože tu trávu tak zválal,
Ami Emi D
aj modré fialy, :|
Ami7 D G C
že ste husličky samé,
Ami D G C
že ste husličky samé,
Ami Emi D
na světě zostaly?
AmiEmiD
3.
G C G
|: A který tu muzikant usnul
Ami Emi D
a co sa mu přišlo zdát, :|
Ami7 D G C
co sa mu v noci zdálo,
Ami D G C
bože, co sa mu enem zdálo,
Ami Emi D
že už vjec nechtěl hrát?
AmiEmiD
4.
G C G
|: Zahrajte, husličky, samy,
Ami Emi D
zahrajte zvesela, :|
Ami7 D G C
až sa tá bude trápit,
Ami D G C
až sa tá bude trápit,
Ami Emi D
která ho nechtěla.
AmiEmiHmiCDG