Přemýšleli jste někdy nad dynamikou? Většina kytaristů prostě hraje, učí se stále nové a nové riffy, písně nebo sóla. Dynamika je v hudbě nesmírně důležitá a kytaristé, kteří si to uvědomí, se mohou rychleji posouvat dopředu a rozvíjet své cítění hudby. Díky dynamice můžeme hrát jednu, tu stejnou píseň, pokaždé jinak. Jednou pomalu a smutně, jindy rychle z vesela.

Co je to dynamika?

Dynamika (v hudbě) je síla, hlasitost daného přednesu. Tóny a akordy totiž nemusíme hrát vždy stejně. Ba naopak je velmi žádoucí, abychom některé hráli potichu, zatímco jiné velmi nahlas. Dynamika ovšem neznamená pouze hlasitost přednesu ale také styl a celkové podání daného díla. Skladbu můžeme hrát klidně a uvolněně ale také silně, bouřlivě nebo důrazně. A to vše je dynamika. V notovém zápise se vyznačuje dynamickými značkami.

Základní dynamická znaménka

Mezi základní dynamická znaménka patří například p (piano) nebo f (forte), je jich samozřejmě ale mnohem více. Piano znamená slabě, potichu, zatímco forte silně, nahlas. Tyto značky se většinou píší nad notovou osnovou u první noty, mohou být ale i pod ní.

V hudbě se může hlasitost měnit i postupně. Pro tento účel existují speciální symboly a výrazy. Například crescendo (zesilování) nebo decrescendo (zeslabování). Výrazů, které upravují dynamické odstíny je opravdu velké množství. Většina z nich je vypsána v hudebním slovníku ale často se také stává to, že autoři je nahrazují výrazy z angličtiny nebo své mateřštiny. Dynamika je nedílnou součástí hudby a proto hrajte dynamicky.

Rady & tipy na závěr

K tomu abyste si mohli zahrát Vaší oblíbenou písničku s dynamikou není zapotřebí znát dynamické značky. Zaměřte se na důležité části písně, ty zdůrazněte, ať už hlasitostí nebo výrazem přednesu. Klidnější části písně (většinou sloky) zkuste hrát tišeji a rozvážněji. Kdybychom hráli píseň stále stejně byla by velmi unylá a nudná. Právě střídání hlasitostí, různých barev a přednesů dělá hudbu zajímavou. Nebojte se experimentovat.