Přijďte společně sdílet zkušenosti, rady a tipy v naší Facebook skupině "Hrajeme na akustickou kytaru".

Přidat se do skupiny ➞

Dynamika

Dynamika je v hudbě nesmírně důležitá. Jde o hlasitost daného přednesu, střídání různé síly v díle. Tóny, akordy totiž nemusíme hrát vždy stejně. Ba naopak je žádoucí, abychom některé hráli potichu, zatímco jiné velmi nahlas. V notovém zápise se dynamika vyznačuje dynamickými značkami.

Základní dynamická znaménka

Mezi základní dynamická znaménka patří například p (piano) nebo f (forte), je jich samozřejmě mnohem více. Piano znamená slabě, potichu, zatímco forte silně, nahlas. Tyto značky se většinou píší nad notovou osnovou u první noty, mohou být ale i pod ní.

V hudbě se může hlasitost měnit i postupně. Pro tento účel existují speciální symboly a výrazy. Například crescendo (zesilování) nebo decrescendo (zeslabování).

Dynamika ovšem neznamená pouze hlasitost přednesu ale také styl a podání daného díla. Setkáme se tak s pojmy jako calmando (uklidněně), agitato (bouřlivě), marcato (důrazně) nebo expressivo (výrazně). Výrazů, které upravují dynamické odstíny je opravdu velké množství. Většina z nich je vypsána v hudebním slovníku, ale často se také stává to, že autoři je nahrazují výrazy z angličtiny nebo své mateřštiny. Dynamika je nedílnou součástí hudby.


Často kladené dotazy

Co je to dynamika?

Mohu hrát dynamicky, aniž bych znal dynamické značky?

Proč je při hře důležitá dynamika?


Mango Zpěvník

Mango Zpěvník Mango Zpěvník

Pohodlný český zpěvník ve tvém počítači, tabletu i telefonu.

Vyzkoušej zpěvník zdarma →