Takt je ve zkratce část grafického záznamu v notaci hudby a je ohraničen dvěma svislými taktovými čárami. Pokud je více takovýchto částí (taktů) poskládáno za sebou, vzniká skladba, na jejímž začátku jsou v podobě zlomku zapsány vlastnosti taktu. Činitel udává, jaký počet dob se do taktu vejde a jmenovatel představuje možnou délku jedné noty neboli délku dob. Pokud je tedy například na začátku skladby zapsán zlomek ¾ znamená to, že v taktu mohou být tři čtvrťové noty.

Takt můžeme dělit hned z několika hledisek:

Rozdělení podle počtu dob:

·         jednodobé

·         dvoudobé

·         třídobé

·         čtyřdobé

·         pětidobé

·         šestidobé

Rozdělení podle délky dob:

·         celé

·         půlové

·         čtvrťové

·         osminové

·         šestnáctinové

Rozdělení podle přízvuku:

·         jednoduchý takt – takt obsahuje pouze jeden přízvuk

·         složený takt – takt obsahuje více přízvuků