Stupnice je tvořena řadou tónů, které jsou řazeny podle předem stanovených pravidel. Běžně se můžeme setkat hned s několika stupnicemi, které se od sebe liší zejména počtem použitých tónů a jejich vzdáleností od sebe. Stupnice jsou většinou pojmenovávány podle takzvané toniky neboli základního tónu.

Stupnice se nejčastěji dělí právě podle počtu tónů, které jsou v nich obsažené:

·         pětitónová stupnice

·         šestitónová stupnice (obsahuje celé tóny)

·         sedmitónová stupnice (například diatonická stupnice)

·         dvanáctitónové stupnice (například chromatická stupnice)

Stupnice dále můžeme dělit na tři základní skupiny:

Diatonické – stupně uvnitř nich jsou od sebe umístěny ve vzdálenosti odpovídající celému tónu či pultónu. Běžně rozeznáváme dva základní typy diatonických stupnic, a to církevní a moderní, přičemž druhý typ obsahuje durovou a molovou stupnici.

Stupnice C dur: C, D, E, F, G, A, H

Chromatické – obsahují celkem 12 tónů a jednotlivé stupně jsou od sebe umístěny ve vzdálenosti jednoho půl tónu.

Exotické – vyznačují se velmi netypickou stavbou, přičemž většinou pochází ze zemí mimo Evropu. Mezi exotické stupnice se řadí například cikánská či pentatonická stupnice.