Akustická kytara je nejstarším typem kytar, který k produkci zvuku využívá pouze své tělo a struny. Opakem jsou takzvané elektrické kytary, které k produkci zvuku potřebují nejen struny, ale i snímače a zesilovač či kombo. K zesílení zvuku akustické kytary využívají takzvaný rezonanční otvor, který je umístěný na přední desce kytary.

Akustické kytary lze rozdělit na dva základní druhy, a to klasické kytary a ostatní akustické kytary. Za hlavní rozdíl mezi nimi lze považovat typy strun, které je na ně možné natáhnout. Na klasické kytary jsou používány výhradně nylonové struny a na ostatní akustické kytary především kovové struny.

Ostatní akustické kytary lze dále dělit na další typy, které se liší především velikostí a tvarem těla kytary, a to na Dreadnought, Jumbo a Parlor.