Křížek neboli zvýšení je druh posuvky, pomocí které je možné zvyšovat základní tóny c, d, e, f, g, a, h. Všechny zvýšené tóny se jednotně nazývají alterované tóny, ale můžeme se setkat i s označením odvozené tóny. Při hraní je navíc nutné pamatovat na to, že jednotlivé posuvky jsou platné pouze pro takty, ve kterých jsou zapsány. Pomocí křížku (♯) je možné zvýšit tón o půl tónu a k jeho názvu následně přidáváme koncovku is.

C – cis (#C)

D – dis (#D)

E – eis (#E)

F – fis (#F)

G – gis (#G)

A – ais (#A)

H – his (#H)

Druhým typem zvýšení jsou dvojkřížky (španělské křížky), díky kterým je možné základní tóny zvýšit o celý tón. V tomto případě přidáváme k názvům tónů koncovku isis.

C – cisis

D – disis

E – eisis

F – fisis

G – gisis

A – aisis

H – hisis