Většina hráčů má během hraní tendence zpomalovat či zrychlovat, což má vliv nejen na jejich hru, ale i ostatní hráče ve skupině. Právě proto vydal Ludwig van Beethoven v roce 1816 pokyn k vytvoření přístroje, který by byl schopný odklepávat rytmus vybrané skladby. Jeho výzvy se ujal Jan Nepomuk Mälz, který následně sestrojil úplně první mechanický metronom.

Od té doby se metronomy až na pár vylepšení prakticky nezměnily a stále pomáhají muzikantům a hudebníkům udržovat tempo při hraní. To je nastavováno v úderech za minutu označované zkratkou „M.M.“, přičemž každý úder odpovídá jedné čtvrťové notě. V současnosti se můžeme setkat i s digitálními metronomy, které disponují nejen displejem, ale i výstupem pro sluchátka či jiné externí audio zařízení.