Slide je originální technika hraní, kdy hráč přejíždí nebo lépe klouže po strunách speciálně upravenou pomůckou zvanou bottleneck. Konkrétně se jedná o trubičku vyrobenou z různých materiálů zahrnující například kov, sklo či keramiku. Tato trubička se na sadí na prst levé ruky a následně je s ní možné libovolně klouzat po strunách. V tomto případě však nejsou struny pomocí bottlenecku stlačovány, ale pomůcka se jich naopak pouze lehce dotýká, díky čemuž je možné docílit jedinečného a plynulého zvuku. Nejčastěji se s touto technikou hraní můžeme setkat ve folku či country.