Power chord se řadí mezi jednu z technik hry na kytaru, ke které je využíván pouze jeden druh prstokladu. Ten je možné následně libovolně posouvat vertikálně či horizontálně po hmatníku a hrát tak jednotlivé power akordy (dvojzvuky). Ty se na rozdíl od běžných akordů skládají ze dvou tónů primy a kvinty, díky čemuž je možné u elektrických kytar dosáhnout ploššího a méně zabarveného zvuku.

Konkrétně se power akordy skládají z jednoho základního tónu a pátého tónu základní stupnice, tedy například C5 – tón C a tón G. Díky tomu nenese akord informaci o tom, jestli se jedná o moll nebo dur. Power chord mohou využívat nejen zkušení hráči, ale i úplní začátečníci, kteří pro jejich hraní nemusí znát veškerou teorii a vystačí si pouze se znalostí základních stupnic.

Power akord F5

Power akord F5