Za akord je obecně považováno spojení nejméně tří tónů, které lze prezentovat například jako souzvuk tří strun na kytaře. Akordy jsou odvozovány od stupnic, přičemž za základní akord je považován ten, který se skládá z primy, tercie a kvinty.

Od tohoto základu se následně odvíjí většina ostatních akordů, které jsou označovány speciální značkou a jménem. To je odvozováno od tónů použitých ve vybraném akordu a jejich vzájemné vzdálenosti. Samotné názvy tónů se odvíjí od jejich postavení ve stupnici.

Obecně jsou akordy děleny do pěti skupin podle počtu tónů:

·       trojzvuky – kvintakordy

·       čtyřzvuky – septakordy

·       pětizvuky – nonakordy

·       šestizvuky – undecimové akordy

·       sedmizvuky – tercdecimové akordy