Tělo kytary je jednou ze základních částí kytary, která zároveň udává, jaký bude výsledný zvuk nástroje. Skládá se z přední a zadní desky kytary a takzvaných lubů, které obě části spojují. Na přední desce je umístěný i rezonanční otvor, který zesiluje zvuk kytary a kobylka, která slouží k přenosu chvění strun. Každá část těla kytary může být vyrobena z jiného materiálu.

Těla kytar jsou vyráběny v různých velikostech, ale i tvarech, podle kterých jsou děleny i jednotlivé druhy a typy kytar. Akustické kytary jsou děleny na tři základní typy, a to Dreadnought, Jumbo a Parlor. S rozdílnými tvary těla kytary se ale můžeme setkat i u elektrických kytar, které se dělí na dva základní typy, a to Stratocaster a Telecaster.