Flažolet je technika hraní, která si své jméno převzala od stejnojmenného dechového nástroje. Konkrétně se jedná o pokročilou techniku, díky které je možné na většině strunných nástrojů zahrát takzvané flažoletové tóny. Běžně se flažolety rozdělují na tři základní druhy.

Přirozený flažolet

Prvním a nejčastěji používaným typem flažoletu je přirozený, který je možné vytvořit brnknutím na volnou strunu a přiložením bříška prstu nad jeden z pražců. Nejčastěji je za tímto účelem využíván 5., 7., 9. a 12. pražec.

Nepravý flažolet

Nepravý flažolet je u elektrických kytar možné vytvořit skrze brnknutí na vybranou strunu, která je zároveň ztlumena lehkým přiložením palce pravé ruky.

Umělý flažolet

Umělý flažolet je oproti tomu přirozenému mnohem komplikovanější a vyžaduje tak i více tréninku. K jeho vytvoření totiž musíte přiložit prsty levé ruky na tón, který chcete zahrát a zároveň přiložit bříško ukazováku nad pražec tónu, který je o oktávu výše. Následně stačí na vybranou strunu brnknout. U elektrické kytary je navíc možné využít takzvaný přiklepnutý flažolet, kdy se během zahrání tonu jemně přiklepne pravou rukou pražec, který je o oktávu výše.